امام موسی صدر در اسناد ساواک118

به: مرکز-316                                                                               تاریخ : 11/12/48
از: شهران                                                                                    شماره : 13943

موضوع : سید موسی صدر

سید موسی صدر رهبر شعیان لبنان که تاریخ 4/12/48 به کویت وارد شده بود، در تاریخ 11/12/48 برای شرکت در جلسات کنگره شورای عالی مطالعات اسلامی به قاهره عزیمت کرد. سید موسی صدر که یک هفته در کویت اقامت داشت، با امیر کویت ملاقات و پیام شفاهی رئیس جمهور لبنان را به وی ابلاغ نمود. نامبرده همچنین با نخست وزیر و وزیر خارجه نیز ملاقات کرد و در مدت اقامت هم میهمان وزارت خارجه کویت بود.
هنگام ورود نامبرده علاوه بر تعداد زیاد از شیعیان کویتی و لبنانی های شیعه مقیم کویت که از وی استقبال نمودند، نامبرده مورد استقبال رئیس تشریفات وزارت خارجه نیز قرار گرفت.
مسافرت سید موسی صدر به کویت برای جمع آوری کمک های مالی بود که موفق شد در حدود سیصد هزار لیره لبنانی از شیعیان کویتی جمع آوری نمایند. نامبرده تصمیم دارد با این پول، مرکزی برای شیعیان لبنان ساختمان نماید. در مدت اقامت سید موسی صدر، وزیر خارجه یک میهمانی به افتخار وی بر پا داشت که در آن چند نفر از وزرا و پاره ای از نمایندگان مجلس و سفرای ممالک عربی شرکت داشتند.
همچنین از طرف کلنی لبنانی مقیم کویت یک میهمانی به افتخار وی بر پا شد و از جانب حاج محمد قبازرد  (کویتی ایرانی الاصل) و حاج یعقوب بهبهانی (کویتی ایرانی الاصل) میهمانی هایی به افتخار وی داده شد. نامبرده در جلسه میهمانی کلنی لبنانی نزدیک به سه ربع ساعت صحبت کرد و طی آن در مرود قضیه فلسطین و وضع بحرانی کشورهای عربی مطالبی بیان داشت. نامبرده ضمنا در یک مصاحبه تلویزیونی و یک مصاحبه با خبرنگاران روزنامه شرکت کرد و در این مصاحبه ها نیز مطالبی راجع به فلسطین بیان داشت.
نظریه: گزارش صحیح است. شهران
اقای اوانی در گزارش روزانه درج شود24/12 *


*یاران امام به روایت اسناد ساواک کتاب هفدهم،امام موسی صدر ،جلد اول،ص126-125

 

/ 0 نظر / 19 بازدید