# اردشیر_زاهدی

امام موسی صدر در اسناد ساواک119

                                                                                                تاریخ: 13/12/48 جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر محترم امورخارجه آقای دکتر نصر رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید